O firmie

POZNAJ NASZĄ FIRME

Producent farb - LaboFarb Sp. z o.o. Dębica

Na rynku wyrobów budowlanych działa od 2007 roku. Personel Firmy posiada wcześniejsze bogate i wieloletnie doświadczenie w branży technologii i badań farb oraz wyrobów chemii budowlanej. Do jego dyspozycji pozostaje specjalistyczny sprzęt laboratoryjny z nowym i nowoczesnym zapleczem produkcyjnym. Firma produkuje farby pod własną marką Laboratorium Farb oraz na zlecenie firm trzecich tzw. private label. Są to farby i wyroby chemii budowlanej (impregnaty, szpachlówki itp.) przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz do drewna i betonu. Wśród wysokiej jakości produkowanych farb znaleźć można również innowacyjne farby ocieplające ściany. Firma dostarcza swoje wyroby na terenie całej Polski. Sukcesywnie rozszerza grono swoich odbiorców oraz poszukuje nowych kontrahentów.


Od roku 2010

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe LaboFarb Sp. z o.o. rozszerzyło swoją działalność o badania nieniszczące spoin i spawów np. konstrukcji stalowych i uzyskała Świadectwo Podwykonawcy UDT nr LB-221/25, spełniając tym samym kryteria wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO /IEC 17025:2005.

LaboFarb Sp. z o.o.

Od samego początku swojej działalności dużą wagę przywiązywał do jakości produkowanych farb - już w roku 2008 Firma zdobyła Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001.