Badania farb i lakierów

Badania parametrów farb

L.p. Rodzaj produktu Wg Normy
1. Emalie celulozowe PN-C-81605
2. Emalie chlorokauczukowe PN-C-81608
3. Emalie poliwinylowe PN-C-81609
4. Impregnaty ochronno-dekoracyjne PN-C-81753
5. Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane strenowane PN-C-81800
6. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz PN-C-81802
7. Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania PN-C-81803
  Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia schnące w piecu PN-C-81900
9. Farby olejowe i alkilowe PN-C-81901
10. Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania PN-C-81902
11. Farby poliwinylowe PN-C-81903
12. Farby alkilowe strenowane do gruntowania PN-C-81904
13. Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81906
14. Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81907
15. Farby chlorokauczukowe PN-C-81910
16. Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81911
17. Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników PN-C-81912
18. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81913
19. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-C-81914
20. Farby poliuretanowe nawierzchniowe do zabawek PN-C-81915
21. Farby epoksydowe grubopowłokowe PN-C-81916
22. Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony PN-C-81917
23. Farby i emalie termoodporne PN-C-81918
24. Farby krzemianowo-cynowe PN-C-81919
25. Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81920
26. Farby akrylowe rozpuszczalnikowe PN-C-81921
27. Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała PN-C-81930
28. Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze PN-C-81931
29. Emalie epoksydowe chemoodporne PN-C-81932
30. Emalie ftalowe karbamidowe i ftalowe poliuretanowe renowacyjne do samochodów PN-C-81933
31. Emalie ftalowe karbamidowe specjalne schnące w piecu w temperaturze (160+/-5) st. C PN-C-81934
32. Emalia poliuretanowa PN-C-81935
33. Inne wg uzgodnień
L.p. Tytuł oznaczenia Nr Normy
     
1. Oznaczanie stanu wyschnięcia i czasu wyschnięcia PN-EN 29117
2. Kleje – Oznaczanie zawartości umownej suchej substancji oraz zawartości stałej masy suchej substancji PN-EN 827
3. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie PN-EN ISO 11998
4. Oznaczanie zawartości pigmentu. Metoda spopielenia PN-EN ISO 14680-2
5. Oznaczanie zawartości pigmentu. Metoda filtracji PN-EN ISO 14680-3
6. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi PN-EN ISO 1517
     
7. Próba zginania na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519
11. Próba tłumienia wahadła PN-EN ISO 1522
12. Farby i lakiery-Oznaczanie stopnia roztarcia PN-EN ISO1524
13. Oznaczanie ściekalności. Oznaczanie odporności na tworzenie firanek. Oznaczanie odporności na zacieki PN-EN ISO 16862
14. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2409
15. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431
16. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO 2808
17. Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną PN-EN ISO 2811-1
18. Oznaczanie odporności na ciecze metodą zanurzenia w cieczy innej niż woda PN-EN ISO 2812-1
19. Oznaczanie odporności na ciecze metodą zanurzenia w wodzie PN-EN ISO 2812-2
20. Oznaczanie połysku powłok malarskich PN_EN ISO 2813
21. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych PN-EN ISO 3251
22. Porównanie barwy farby PN-EN ISO 3668
     
23. Badanie nagłego odkształcenia (Odporności na uderzenie) PN-EN ISO 6272-1
     
     
24. Metody dyspergowania do oceny dyspergowalności PN-EN ISO 8780-4 i PN-EN ISO 8780-4
25. Farby i lakiery – Kolorymetria – Cześć 2: Pomiar barwy PN-ISO 7724-2
26. Farby i lakiery – Kolorymetria – Część 3: Obliczanie różnic barwy PN-ISO 7724-3
27. Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby zmydlania PN-C-04043
     
     
     
28. Oznaczenie pozostałości na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063mm PN-81/C-81505
29. Szpachlówki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystencji PN-C-81506
30. Oznaczanie rozlewności PN-89/C-81507
     
31. Oznaczanie ścieralności powłok PN-76/C-81516
32. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia powłoki PN-79/C-81519
33. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości. PN-C-81521
34. Oznaczanie krycia PN-89/C-81536
35. Obliczanie wydajności i zużycia PN-93/C-81542
36. Badanie przydatności wyrobów do malowania w obniżonej temperaturze PN-92/C-81559
37. Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim. PN-C-81701
38. Oznaczanie pH
39. Oznaczanie koloru próbki wg NCS (Natural Color System)
40. Inne wg uzgodnień