Oferta Badań


L.p. Rodzaj produktu Wg Normy
1. Emalie celulozowe PN-C-81605
2. Emalie chlorokauczukowe PN-C-81608
3. Emalie poliwinylowe PN-C-81609
4. Impregnaty ochronno-dekoracyjne PN-C-81753
5. Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane, i ftalowe kopolimeryzowane strenowane PN-C-81800
6. Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz PN-C-81802
7. Lakiery asfaltowe ogólnego stosowania PN-C-81803
8. Farby wodorozcieńczalne do gruntowania nanoszone sposobem zanurzenia schnące w piecu PN-C-81900
9. Farby olejowe i alkilowe PN-C-81901
10. Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieńczalne do gruntowania, do wielostrumieniowego polewania PN-C-81902
11. Farby poliwinylowe PN-C-81903
12. Farby alkilowe strenowane do gruntowania PN-C-81904
13. Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania PN-C-81906
14. Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe PN-C-81907
15. Farby chlorokauczukowe PN-C-81910
16. Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81911
17. Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiorników PN-C-81912
18. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-81913
19. Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz PN-C-81914
20. Farby poliuretanowe nawierzchniowe do zabawek PN-C-81915
21. Farby epoksydowe grubopowłokowe PN-C-81916
22. Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony PN-C-81917
23. Farby i emalie termoodporne PN-C-81918
24. Farby krzemianowo-cynowe PN-C-81919
25. Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane PN-C-81920
26. Farby akrylowe rozpuszczalnikowe PN-C-81921
27. Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała PN-C-81930
28. Emalie epoksydowe białe do zbiorników na produkty spożywcze PN-C-81931
29. Emalie epoksydowe chemoodporne PN-C-81932
30. Emalie ftalowe karbamidowe i ftalowe poliuretanowe renowacyjne do samochodów PN-C-81933
31. Emalie ftalowe karbamidowe specjalne schnące w piecu w temperaturze (160+/-5) st. C PN-C-81934
32. Emalia poliuretanowa PN-C-81935
33. Inne wg uzgodnień
L.p. Tytuł oznaczenia Nr Normy
1. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności) PN-EN 1062-3
2. Oznaczanie stanu wyschnięcia i czasu wyschnięcia PN-EN 29117
3. Kleje – Oznaczanie zawartości umownej suchej substancji oraz zawartości stałej masy suchej substancji PN-EN 827
4. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatność na czyszczenie PN-EN ISO 11998
5. Oznaczanie zawartości pigmentu. Metoda spopielenia PN-EN ISO 14680-2
6. Oznaczanie zawartości pigmentu. Metoda filtracji PN-EN ISO 14680-3
7. Badanie schnięcia powierzchniowego. Metoda z kuleczkami szklanymi PN-EN ISO 1517
8. Próba zarysowania PN-EN ISO 1518
9. Próba zginania na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519
10. Próba tłumienia wahadła PN-EN ISO 1522
11. Farby i lakiery-Oznaczanie stopnia roztarcia PN-EN ISO1524
12. Oznaczanie ściekalności. Oznaczanie odporności na tworzenie firanek. Oznaczanie odporności na zacieki PN-EN ISO 16862
13. Badanie przyczepności metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2409
14. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431
15. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO 2808
16. Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną PN-EN ISO 2811-1
17. Oznaczanie odporności na ciecze metodą zanurzenia w cieczy innej niż woda PN-EN ISO 2812-1
18. Oznaczanie odporności na ciecze metodą zanurzenia w wodzie PN-EN ISO 2812-2
19. Oznaczanie połysku powłok malarskich PN_EN ISO 2813
20. Oznaczanie zawartości substancji nielotnych PN-EN ISO 3251
21. Porównanie barwy farby PN-EN ISO 3668
22. Próba odrywania do oceny przyczepności PN-EN ISO 4624
23. Badanie nagłego odkształcenia (Odporności na uderzenie) PN-EN ISO 6272-1
24. Oznaczenie współczynnika przenikania pary wodnej. Metoda szalkowa dla swobodnych powłok PN-EN ISO 7783-1
25. Oznaczenie  i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności) PN-EN ISO 7783-2
26. Metody dyspergowania do oceny dyspergowalności PN-EN ISO 8780-4 i PN-EN ISO 8780-4
27. Farby i lakiery – Kolorymetria – Cześć 2: Pomiar barwy PN-ISO 7724-2
28. Farby i lakiery – Kolorymetria – Część 3: Obliczanie różnic barwy PN-ISO 7724-3
29. Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby zmydlania PN-C-04043
30. Przetwory naftowe — Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników PN-C-04066
31. Pigmenty do wyrobów lakierowych. Oznaczanie odporności na wodę, alkalia, kwasy i wapno PN-C-04404/17
32. Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie w produktach chemicznych PN-C-04517
33. Oznaczenie pozostałości na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063mm PN-81/C-81505
34. Szpachlówki i kity szpachlowe. Oznaczanie konsystencji PN-C-81506
35. Oznaczanie rozlewności PN-89/C-81507
36. Oznaczanie liczby kwasowej PN-89/C-81509
37. Oznaczanie ścieralności powłok PN-76/C-81516
38. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia powłoki PN-79/C-81519
39. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości. PN-C-81521
40. Oznaczanie krycia PN-89/C-81536
41. Obliczanie wydajności i zużycia PN-93/C-81542
42. Badanie przydatności wyrobów do malowania w obniżonej temperaturze PN-92/C-81559
43. Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim. PN-C-81701
44. Oznaczanie pH
45. Oznaczanie koloru próbki wg NCS (Natural Color System)
46. Inne wg uzgodnień

Metoda badawcza

Norma Procedura Instrukcja

Badane obiekty – Grupa obiektów

Zakres badanych cech

Badania ultradźwiękowe

Badania wizualne
Badania ultradźwiękowe

Badania magnetyczno-proszkowe

PN-EN 583-1:2001
PN-EN 583-1A:2006
PN-EN ISO 17640:2011
PN-EN 10228-3:2000
PN EN 14127:2011

PN-EN 13018:2004
PN-EN ISO 17637:2011

PN-EN ISO 9934-1:2005

PN-EN ISO 17638:2010
PN-EN 1369:2002

Urządzenia techniczne,
konstrukcje stalowe,
materiały hutnicze
połączenia nierozłączne.

Nieciągłości:

– złączy spawanych o grubości od 8mm
– odlewów
Pomiary grubości w zakresie od 1 do 199mm

Niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowe złączy spawanych

Nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe:
– złączy spawanych
– odlewów
leżące na głębokości nie większej niż 2mm

Specjalizujące się w badaniach różnego rodzaju Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Labofarb prowadzi równieżBadania nieniszczące konstrukcji stalowych, badania spawów i badania spoin.

Konstrukcje stalowe przenoszące różnego rodzaju obciążenia statyczne i dynamiczne są najważniejszym elementem wielkogabarytowych hal i magazynów i innych obiektów budowlanych. Badania nieniszczące mają na celu oszacowanie stanu technicznego konstrukcji wraz z upływem czasu. Dzięki nowoczesnym i sprawdzonym metodom dającym wiarygodne wyniki badań taką ocenę można przeprowadzić szybko i przy niewielkich nakładach finansowych. Konstrukcje stalowe poddawane są badaniom mającym na celu wykrycie nieprawidłowości w ich połączeniach także jeszcze w trakcie procesu produkcyjnego pomiędzy lub podczas poszczególnymi operacjami łączenia mniejszych elementów w większe zespoły. Badania międzyoperacyjne przyczyniają się więc w znacznym stopniu do oszczędności przy produkcji konstrukcji stalowych.
Wykonujemy Badania nieniszczące metodą ultradźwiękową zaliczaną do metod objętościowych umożliwiającą badanie elementów stalowych, z metali kolorowych a także z innych materiałów – np. kompozytowych lub nawet drewna, sklejki czy ceramiki. Metodą tą można badać elementy łączone lub wykonane różnymi metodami: spawane, zgrzewane walcowane, odlewane, kute, a nawet klejone i lutowane.
Dzięki zastosowaniu bezpiecznych dla zdrowia ultradźwięków prowadzenie Badań nieniszczących jest bardzo szybkie, wygodne i łatwe, a dzięki temu również ich cena jest znacznie niższa od badań radiograficznych. Równocześnie metoda ultradźwiękowa jest bardzo skuteczna w wykrywaniu wszelkich wad materiałowych, a w szczególności najbardziej niebezpiecznych dla konstrukcji wad materiałowych zarówno powierzchniowych jak i wgłębnych. Dzięki precyzji urządzenia można dokładnie określić typ, umiejscowienie i wielkość wady w badanym elemencie.

Do wykonywania badań nieniszczących posiadamy zaawansowany defektoskop ultradźwiękowy Krautkramer z zestawem odpowiednich głowic umożliwiających badanie elementów o różnych kształtach, a nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i dysponują dużym doświadczeniem w badaniach konstrukcji stalowych. Badania nieniszczące konstrukcji, badania spawów i spoin wykonujemy w zakresie tzw. rynku dowolnego -> posiadamy wymagany Certyfikat podwykowanwcy UDT
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą na wykonanie badań nieniszczących
prosimy o kontakt z nami. W celu przygotowania przwidłowej wyceny Badań nieiszczących
prosimy o wypełnienie i przysłanie do nas faxem lub e-mailem zamieszczonego poniżej
Formularza zaytania o ofertę Badań nieniszczących.